Icona Menú
Inicio / Wikiasistencia / Cales son as miñas funcións no portal?

Cales son as miñas funcións no portal?

Resumo:

O papel das entidades no portal de Produtos de Apoio – Axudas Técnicas é fundamental.

As entidades participarán da propia creación do portal podendo aportar diversa información, por exemplo á sección de Wikiasistencia, onde se recollen os documentos, leis e guías de boas prácticas relacionadas con todo o que teña relación coas persoas con discapacidade e os produtos que poidan mellorar a súa calidade de vida.

Dependendo do tipo de entidade, as entidades poderán facer publicacións tamén no apartado de Prestacións e Axudas ou, este caso é exclusivo para departamentos das Universidades, en Investigación, podendo por en coñecemento da cidadanía proxectos xa rematados, desenvolvementos en curso ou futuras ideas. Os eventos das entidades máis singulares serán publicados na axenda do portal.

Temática: