Icona Menú
Inicio / Wikiasistencia / Non teño ningunha discapacidade pero represento a unha persoa ou persoas que si as teñen, podo ser cedente?

Non teño ningunha discapacidade pero represento a unha persoa ou persoas que si as teñen, podo ser cedente?

Resumo:

A resposta é si.

No proceso de rexistro a persoa usuaria pode seleccionar entre indicar a súa discapacidade ou escoller unha razón para solicitar un rexistro sen tela. Dentro destas opcións contémplanse casos como actuar como representante dun familiar, por motivo dun accidente, etc.

Completado o proceso de rexistro poderá actuar da mesma forma que calquera outra persoa usuaria cedente ou demandante pero nun rango diferente.

Temática: