Icona Menú
Inicio / Wikiasistencia

Wikiasistencia

 • Icono de Documentación

  Documentación

  Acceso a documentación, guías e catálogos onde se trata a temática da accesibilidade en diferentes contornos; ao mesmo tempo, poderase obter información de distintos programas levados a cabo, normas de calidade ou directorios de interese das distintas administracións locais e entidades de acción social.

 • Icono de Normativa

  Normativa

  Lexislación relacionada coa accesibilidade e a discapacidade de ámbito local, autonómica, estatal e internacional que se atope en vigor no territorio galego. Os textos que se recollen nesta sección teñen carácter informativo, non teñen validez xurídica algunha e non se deben considerar oficiais.

 • Icono de Boas Prácticas

  Boas Prácticas

  De  maneira clara e visual poderás consultar distintas fichas de recomendación que poden servir de referente á hora de adaptar o contorno cara o desenvolvemento do deseño universal, permitindo comparar un coxunto de accións a ter en conta en distintas situacións ou circunstancias.

 • Icono de Asesoramento

  Asesoramento

  As distintas dúbidas e consultas que se poden plantexar ao redor do uso e mantemento das axudas técnicas, así como todo o relacionado coa accesibilidade e a adaptación do contorno, poderán ser resoltas de maneira rápida e cómoda a través deste servizo de consultas.

 • Icono de Prestación e axudas

  Prestación e axudas

  Infórmate neste apartado de todas as liñas de axudas e subvencións, vixentes en cada momento, que as distintas adiministracións poñen a disposición da cidadanía para a mellora en materia de accesibilidade e axudas técnicas.

 • Icono de Investigación

  Investigación

  A accesibilidade é o grado en que todas as persoas poden utilizar un obxecto, visitar un lugar ou acceder a un servizo independentemente das súas capacidades técnicas, cognitivas ou físicas. Para a mellora continua do noso contorno existes distintos organismos e liñas de investigación traballando neste eido que podes consultar neste apartado.

 • Icono de Artigos de interese

  Artigos de interese

  Neste apartado poderás consultar distintos artigos de interese, novas, crónicas de congresos e xornadas e máis información sobre o mundo da accesibilidade e a discapacidade no ámbito nacional. Tamén se pode seguir a actualidade e as últimas novidades existentes ao redor das políticas sociais levadas a cabo polas distintas administracións do estado.